Menu


22 mai 2016

Proiectul - Bibliotecile cele 27 de minuni ale Chişinăului cu Filiala de Arte "Tudor Arghezi"

Proiectul - Bibliotecile cele 27 de minuni ale Chişinăului cu Filiala  de Arte "Tudor Arghezi" 
Biblioteca "Liviu Rebreanu" a lansat Proiectul - Bibliotecile cele 27 de minuni ale Chişinăului. Este un proiect care are ca scop de a promova filialele Bibliotecii Municipale "B.P. Hasdeu" beneficiarilor din Sectorul Poşta Veche şi tuturor doritorilor, în format electronic pe Blogul şi Facebook-ul Filialei "Liviu Rebreanu". Vă propunem să faceţi cunoştinţă cu Filiala  de Arte "Tudor Arghezi" #Chișinău580

Promovăm "Centru de Guvernametare electronică"

Mulţumim pentru colaborare Doamnei Tatianei Ambroci, directorul bibliotecii şi Doamnei Iulia Inglis, drd., profesor de filosofie de la Biblioteca Centrul Excelenta Constructii şi Centru de Excelenţă in Construcţie pentru colaborare. Participăm la învăţarea tinerii generaţii de a folosi e-Servicii pe care le oferă Centru de Guvernare Electronică. Tânăra generaţie nu cunoaşte portalul Centrului de Guvernare Electronică, de toate ofertele ei şi ca să ajungem la oferirea acestui serviciu e prioritar să-l promovă. Mulţumim pentru colaborare.


Prezentarea cărții Kinderland de Liliana Corobca

Deoarece apar tot mai multe întrebări din partea utilizatorilor despre Programul de lectură Chișinăul citește, azi am vorbit unui grup de elevi despre acest program. Am prezentat cărtea pentru adolescenți Kinderland de Liliana Corobcă.Serviciul - "Tinerii şi cariera" la Filiala "Liviu Rebreanu"

Filiala "Liviu Rebreanu" a inaugurat un nou serviciu "Tinerii şi cariera". În cadrul acestui serviciu am organizat la Liceul teoretic "George Călinescu" o Lecţie Publică - "Sunt absolvent - Cariera mea de mâine". Grupul ţintă a fost liceenii claselor a XII-a, îndrumaţi de profesoara Ana Palade. A fost invitat Ghenadie Râbacov, şef Catedră Filologie romanică "Petru Roşca", ULIM. Dumnealui le-a povestit liceenilor despre instituţiile de învăţământ din Republica Moldova, despre cerinţele, oportunităţile şi privilegiile studiilor superioare. Dar la cererea liceenilor dumnealui a explicat şi posibilităţile de a câştiga burse peste hotare, cerinţele faţă de abiturienţii străini şi localizarea informaţiei solicitate pe portalurile internaţionale. Activitatea s-a înviorat cu concursul "Cariera mea în Europa", care consta de a alege corect instituţiile de învăţământ cu profesia dorită din Uniunea Europeană (m-am informat unde pot să îmbrăţişez o profesie). Participanţii activi au beneficiat de premii -cîte o carte.


19 mai 2016

FILE DIN VIAŢA LUI GRIGORAŞ de Alexandru Plăcintă
FILE DIN VIAŢA LUI GRIGORAŞ  este una dintre cărţile scriitorului Alexandru Plăcintă, prin care autorul  deschide o lume a copilului, răspunzând prin intermediul protagonistului la multe întrebări care îi frământă pe picii de seama lui 
De menţionat, că în tonalităţile de învăţător, părinte, pedagog ale autorului se simte responsabilitatea asumată pentru educarea, în primul rând, creştin-morală, ce imprimă consistenţă în formarea omului de către om. 
Pas cu pas, problema educaţiei copiilor în familie este redată ca fiind una bazată pe cultivarea valorilor. Grigoraş învaţă a trăi sentimentul de prietenie, dragoste şi îl împărtăşeşete cu cei care îl înconjoară. Deşi, ca oricărui copil, nu îi sunt străine poznele (“La hulubărie”), el reuşeşte să le depăşească, bucurându-se de înţelegerea din partea părinţilor şi de sfaturile lor (“Secretul lui Grigoraş”). El se apropie firesc de secretele celor maturi (“Tainele mamei”),cu ochii sufletului plini de sinceritatea nevinovată (“Grigoraş – stăpânul gospodăriei”) şi îi împărtăşeşete gândurile sale tatălui, acesta fiind mereu binevoitor şi predispus să-l susţină, păstrând în sufletul matur copilul tuturor timpurilor...

ISBN 978-9975-66-414-1 -"Elan Poligraf", 2014


LECTURĂ PLĂCUTĂ!

18 mai 2016

ATITUDINEA CREŞTINEASCĂ – UN “DICTAT” DE BUN AUGUR ÎN CREAŢIA SCRIITORULUI ALEXANDRU PLĂCINTĂ

“Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu”, zice Domnul nostru Iisus în Evanghelia după Marcu (cap. 10, p.14). Aşadar, toţi copiii se nasc nevinovaţi, sinceri, cuminţi – adevăraţi îngeri pe pământ. De unde apar calificativele “buni” şi “mai puţini buni”? Cum putem evita această gradaţie? Ce este esenţial întru modelarea omului de către om? În ce constă buna creştere a unui copil? Care sunt remediile necesare întru a asigura un viitor fericit unei societăţi?
La acestea şi multe alte întrebări vă răspunde pedagogul din toate timpurile Alexandru Plăcintă, absolvent al Facultăţii de Biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din Moldova, dar şi scriitorul –  autor aL unor cărţi de poveşti, povestiri, poezie, cunoscute miilor de copii care îl aşteaptă mereu în instituţiile de învăţământ preşcolar şi primar cu o nouă carte şi care, zilele aceestea, a împlinit frumoasa vârstă de 65 de ani.
Şi deoarece cartea cu titlul “File din viaţa lui Grigoraş” este una elocventă când vorbim de scara ierarhică în educaţia unui copil, ea devine una reprezentativă şi pentru acest autor anume prin faptul că elucidează o realitate mult dorită de orişice copil – cea în care se simte protejat de maturi. Este povestea unui copil, poznaş ca toţi picii de vârsta lui, dar care, avându-i în preajmă pe părinţi, întotdeauna are şi nişte răspunsuri adecvate la zecile de întrebări care îl frământă. De menţionat că în tonalităţile de învăţător, părinte, pedagog ale autorului se simte responsabilitatea asumată pentru educarea, în primul rând, creştin-morală, ce imprimă consistenţă în formarea omului de către om.
Grigoraş, mai întâi nou- născut, în jurul căruia “se roteşte întreaga lume” este prezentat ca reflecţie a luminii din sufletul acestei lumi  (“Lumină din lumină...”). Ritualul de încreştinare este unul cu lux de amănunte, fapt ce îl înalţă pe autor la rang de mare cunoscător al tradiţiei creştine şi adept al ideei că toate îşi iau începutul de aici spre înălţimea celor şapte ani de acasă. La actul de purificare participă nu numai părinţii, naşa Maria, bunicuţa Elena”, ci chiar însăşi natura, (“Strălucirea albului puhab şi neprihănit al zăpezii crează o senzaţie de sfinţenie”), îndeosebi când se împlineşte ceea ce este scris în ceruri (“...Precum în Cer, aşa şi pe Pământ...”). Or, observatorul liric este unul foarte atent la poezia din jurul său.
Pas cu pas, problema educaţiei copiilor în familie este una bazată pe cultivarea valorilor. Grigoraş învaţă a trăi sentimentul de prietenie, dragoste şi îl împărtăşeşete cu cei care îl înconjoară. Deşi ca oricărui copil nu îi sunt străine poznele (“La hulubărie”), el reuşeşte să le depăşească, bucurându-se de înţelegerea din partea părinţilor şi de sfaturile lor (“Secretul lui Grigoraş”). El se apropie firesc de secretele celor maturi (“Tainele mamei”),cu ochii sufletului plini de sinceritatea nevinovată (“Grigoraş – stăpânul gospodăriei”) şi îi împărtăşeşete gândurile sale tatălui, mereu binevoitor şi predispus să-şi păstreze copilul din sufletul său geamăn cu fiul căruia îi dedică în exclusivitate toate paginile vieţii sale.
Contactul cu natura este studierea la şcoala frumuseţii, examen pe care Grigoraş îl susţine cu “brio” (“...Lui Grigoraş îi plăcea să privească cum cocoşul  se pregăteşte de cântat: se ridica în vârful picioarelor, aplauda cu aripile sale puternice de câteva ori, apoi alungându-şi gâtul spre soare, cânta pentru întreg satul melodia sa cocoşească...”, p.27), acesta manifestând excelenţă nu numai în exprimarea în limbajul respectiv, ci şi încoronarea pe fruntea inimii a fericirii pe care o trăieşte, pentru că “toate se simt cu inima şi sufletul”, ne demonstrează autorul. Docil urmaş al chemării maturităţii în acest copil, când este vorba de alegerea dintre bine şi rău (“Grigoraş, adormind, zâmbea mulţumit că a făcut faţă lucrului încredinţat şi că n-a supărat-o pe bunicuţa cu fanteziile sale despre acele trei găini leneşe...”, p.32), autorul îi asigură locul de neşters al unei poveţe: copiii trebuie să fie un tot unitar cu părinţii, iar relaţia dintre maturi şi cei mici trebuie să fie una pur prietenească (“- Eşti cel mai bun tătic din lume, căci mă înţelegi atât de bine!”), astfel roadele nu se vor lăsa mult aşteptate, bucurând  anotimpul vieţii cu cele mai frumoase surprize: “Grigoraş, neavând dreptul să iasă din ogradă o perioadă de vreme, a înţeles mai mult ca oricând că este o crimă să lipseşti o pasăre de libertate...de zborul ei spre înălţimile cerului...” (p.42)”
“File din viaţa lui Grigoraş” este un ghid al bună-cuviinţei şi sugerează cultivarea la copiii a dragostei de artă (“Prima dată la spectacol”), dar şi educarea bunelor maniere, a gentileţei, care sunt nu altceva decât paradisul în relaţia dintre oameni: “...Iar când părinţii s-au îmbrăcat în haine de sărbătoare, fecioraşul n-a întârziat să le spună cât de bine le stă:
– Mămicuţă! a bătut din palme Grigoraş, tu eşti ca o prinţesă! Iar tu, tăticule, ca un prinţ...”
De menţionat, că o realizare interesantă sunt şi desenele, pictate cu măiestrie de către autorul cărţii, acestia susţinând şi lărgind aria facultăţii de a simţi, a vedea, a cunoaşte şi a distinge forme, contururi, imagini.
În concluzie, cartea este o lecţie despre atitudini şi modelare a relaţiilor dintre copii şi maturi, un îndemn sever către părinţi de a fi o prezenţă vie în viaţa copiilor, ci nu prin corespondenţă şi abandon. Căci omul este cea mai mare valoare şi, pledând pentru valori materiale, rişti să renunţi pentru totdeauna la bogăţia de culori reprezentată de sentimentele umane.
 ...Poveşti, poezii, povestiri... A adunat în palmaresul său câteva zeci de cărţi. Între coperţile lor continuă să se zidească poetul, scriitorul Alexandru Plăcintă, el devenind  silabă, cuvânt, rând ... , dar şi însufleţire a acestora, aşadar...destin.  Fiecare carte scrisă este o armonie a artelor – poezie, proză, pictură, dar şi muzică, pentru că multe din versurile lui Alexandru Plăcintă sunt cantabile,  oferindu-le compozitorilor posibilitatea de a selecta și a compune muzică pe versurile de o rară frumusețe, precum „Cartea Domnul a gândit-o”,  „Viaţa omului”, “Mâine eu pescar mă fac” etc.).
Aşadar, toate lucrările sale sunt o oază a înţelepciunii, obligându-l pe cel matur să-l trezească pe copilul său din suflet pentru a medita profund şi a simţi lucrurile prin prisma celui mic, care numai mâine nu va fi mare. Astfel, cuvântul simplu, de  o încărcătură emotivă aparte atât în basme, povestiri, cât şi în poezie, reflectă poziţia mai întâi a pedagogului şi mesajul educativ întru desăvârşire, pentru că „...educaţia se poate termina numai odată cu viaţa  şi nici atunci  nu va fi desăvârşită ”(G. B.Shaw). De fapt , în tot ce a scris, atitudinea autorului Alexandru Plăcintă, distinct, este  cea de părinte, îndemnându-ne subtextual să întîlnim zorii în fiecare zi pe nou
și să redescoperim  în ei Lumina, așadar, - pe Dumnezeu...

Piblicat în ziarul „Făclia”,

13 mai 2016, p.3

Micul critic/ Vlad Zelinschi despre Volumul La ora soarelui- răsare, de poeta Lidia Grosu


Eu am multe cărţi preferate, dar în acest moment, cartea preferată este „La ora soarelui- răsare”, de poeta Lidia Grosu din or. Chişinău Republica Moldova.
Am primit în dar această carte chiar de la autoare. Este o carte cu poezii şi lecţii de demnitate pentru preşcolari şi elevii claselor primare. Răsfoind această minunată carte cu paginile colorate în culorile tricolorului, am descoperit poezii despre tricolor, stemă, mamă, tată, ploaie ş.a. O surpriză neaşteptată a fost poezia dedicată mie întitulată „Rădăcină de lumină”:

Cifra nouă te conține
Rădăcină de lumină
Știi, Vlăduț, cum s-o conduci
Ca să-ți fie anii dulci?
Să n-o lași ca să se stingă :
s-o-nmulțești ca să te-ncingă,
ani de-a lungul s-o-ntregești,
deschizând tot noi ferești
spre noi lumi - prin carte, fapte -
pentru tată, mamă, frate…
…Cultivându-te, firește,
Vei trăi ca în poveste
O poveste a Luminii
Care-n tine-i rădăcină !

Această poezie mi-a dedicat-o poeta Lidia Grosu la ziua mea de naştere cînd am împlinit 9 ani. A fost o bucurie şi o mândrie pentru mine.
Recent, am participat la lansarea cărţii „La ora soarelui- răsare” care a fost desfăşurată la Salonul de carte pentru copii şi tineret 2016 recitând o poezie din cartea menţionată mai sus. Poezia se numeşte CU DEMNITATE NAŢIONALĂ:
Sunt dacul demn de Ştefan Voievod
Şi numele-mi rostesc cu o mândrie,
Ce se reflectă plin al unui rod
Pe trei culori, pictate-n veşnicie.
Şi Limba mea Română mi-o cinstesc
Cu luxul din gândirea seculară,
Căci semnele latine-o-mpodobesc
Şi ne menţin cu demnitate naţională.
Sunt o sclipire pe un viitor,
Şi motivat să port numai lumina
Acestui, plin de eroism, popor,
Ce parte-i din a Domnului grădină.
Cartea „La ora soarelui- răsare” este plină de culoare, de lumină. Eu vă îndemn, dragi copii, s-o citiţi şi să-i descoperiţi tainele.

Lectură plăcută!

Vlad Zelinschi, clasa a II –c , Liceul Teoretic „George Călinescu”, învăţătoare Lucia Laur, or. Chişinău Republica Moldova

Conferinţă Publică "Ziua Europei" la Filiala "Liviu Rebreanu"

Astăzi la Filiala "Liviu Rebreanu" a fost organizată Conferinţa Publică cu tema
"Ziua Europei". Ca invitat a fost Ghenadie Râbacov, drd., şef Catedră Filologie romanică "Petru Roşca" ULIM. Invitaţi pentru această conferinţă a fost prodesoara Doamna Ana Palade cu discipolii săi de la Liceul Teoretic "George Călinescu", clasele a şasea şi a XI-a. Am discutat despre istoria şi necesitatea comemorării Zilei Europei, despre Uniunea Europeană (cu deviza Unitate prin diversitate), despre limbile europene etc. Au fost propuse trei concursuri: "Cunoaştem ţara", "Cunoaştem oraşul" şi "Abrevieri europene". Concursurile au înviorat auditoriul răspunzînd cu glume la întrebările necunoscute. Căştigătorii concursului vor primi diplome la Catedra Filologie romanică "Petru Roşca" ULIM la totalurile anului de învăţământ 2016. S-au adresat şi întrebări la care liceenii nu găseau răspunsuri şi informaţia prezentată a trezit şi curiozitatea de a lectura cărţi istorice din colecţia Filialei "Liviu Rebreanu". Mulţumim Ina Neagu si Alexandrinei Ciobanu, studente anul II la Catedra Filologie romanică "Petru Roşca" ULIM pentru participare şi colaborare


16 mai 2016

Instruirea „e-Guvernare electronică – prioritatea secolului al XX

A fost o plăcere de a colabora cu Filiala "Codru", în persoana Ludmilei Dohotaru
pentru elaborarea şi prezentarea Instruirii „e-Guvernare electronică – prioritatea secolului al XXI-lea”. Ca invitaţi au fost studenţii care învaţă o meserie de Tâmplari universali (viitorii specialişti care vor lucra în ţară şi peste hotare şi care îşi vor deschide afaceri particulare). Am prezentat portalul Centrul de Guvernare Electronică cu e-Serviciile prezente pe el în deosebi e-Stare civilă, Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice - MPay, servicii ca MSign, e-Traffic etc. Am vorbit şi am fost ascultaţi cu atenţie şi despre semnătura electronică -“Semnătura mobilă” care este un serviciu inovator, care permite accesarea serviciilor electronice cu ajutorul telefonului mobil. ”Semnătura mobilă” funcționează ca un buletin de identitate în mediul virtual, permite autentificarea în spaţiul virtual pentru probarea identităţii cu ajutorul telefonului mobil pentru a avea acces la diversele Platforme Unice a Serviciilor Publice. Am prezentat şi forma şi metoda de a deţine ”Semnătura mobilă”.
In timpul prezentării am utilizat materialele publicitare deja existente ca: "MPay - Serviciul guvernamental de plati electronice", "Ghid: depunerea declarației de venit cu ajutorul Semnăturii Mobile" etc. şi, desigur, am prezentat adresa unde putem găsi diverse materiale la temele care ne vor interesa pe viitor. Este o informaţie utilă pe care o vor transmite şi părinţilor, colegilor, prietenilor etc. La final, fiecare persoană şi-a expus părerea în scris şi oral, dar toate părerile au avut în comun faptul că nu au auzit până în prezent de e-Servicii de acest gen şi despre portalul Centrul Guvernare Electronică. Noi, formatorii ne-am simţit foarte bine că am organizat această instruire şi tânăra generaţie a mai învăţat ceva nou pentru a-şi rezolva, în viitor mai eficient problemele şi au învăţat noile posibilităţi de e-Guvernare. Aducem mulţumiri Doamnei Lidia Kulikovski pentru susţinere şi încurajare.Serviciul @ -"Tema pentru acasă".

Biblioteca "Liviu Rebreanu" oferă de mai mult timp acest serviciu. Elevii vin la noi pentru a elabora postere la diverse teme. Noi venim cu suportul de a-i ajuta în găsirea corectă şi imprimarea informaţiei necesare, dar şi cu anumite sfaturi ce ţin de design.