23 iulie 2014

Din lumea poveştilor

  Bibliotecarele sunt mult aşteptate de către copiii de la grădiniţele din Cartierul Poşta Veche. De data aceasta, atenţia picilor de la grădinţia nr. 159, a fost suscitată de audierea poveştii  Crăiasa-broască de scriitorul rus  Alexei Tolstoi, bibliotecara intervenind în timpul lecturii cu anumite întrebări întru a-i axa pe cultivarea anumitor calităţi morale, precum bunătatea, receptivitatea, frumuseţea interioară a omului în general... 
   În continuare, copiii au fost iniţiaţi într-un dialog la tema Legume şi zarzavaturi, Animale domestice din întreaga lume, materialul ilustrativ binevenit fiind  o punte spre cunoaştere având ca scop distingerea formelor, culorilor etc, dar şi educarea atitudinilor deosebite precum grija, atenţia faţă de prietenii mai mici - animalele din preajma omului.

22 iulie 2014

POEZIA - O PERMANENŢĂ A REVIGORĂRII SUFLETULUI...

   Protagoniştii întâlnirii de suflet cu ostaşii-carabinieri de la Unitatea Militară 1001 au fost scriitorul, poetul, editorul, Omul-Patriot  Gheorghe Cutasevici şi tânăra autoare Sabina Cojocaru, profesoară, studenta la cea de-a doua facultate de la USM. Moderatoarea Lidia Grosu, poetă, a făcut o prezentare amplă a creaţiei poetice a scriitorului Gheorghe Cutasevici, menţionând despre distinctele acestei  poezii profund umane ce ţin, în primul rând, de valorile naţionale, inclusiv limbă, istorie, neam şi plămădită pe trăirile de intensitate ale unui suflet ce a avut de suferit în perioada totalitarismului  comunist. Autoarea a remarcat următoarele: "Ele, aceste poeme, respiră în toate dimensiunile vieţii cu prospeţimea dimineţilor unei primăveri a cuvântului cu har („Cuvântul a crescut. / Vezi bine, / A stat din plâns. / Şi râde tot mai rar / Grăbeşte-te să pui / Stăpâne, / Un arc întins / În mâna lui de har / din fluviul / De vorbă ne-ntreruptă  / rămân, să ştii, / Cuvintele ce luptă” (Cuvântul), ce-şi păstrează prestanţa anotimpului dominator peste toate anotimpurile al visurilor copiilor – mari şi mici –ai Basarabiei („Trec anii – greu şi umilinţă / Stau fii – rugă şi credinţă, /Aşteaptă visul lor senin /Un semn divin, /Iar către zări înalţă sfânta glie /Îndemnul lor la dreaptă armonie – / Suntem români şi-aici e România!”) şi transmiţând această senzaţie a permanenţei parfumului reînvierii şi revigorării cititorului de orice vârstă, care crede în bine şi iartă lumea unei realităţi triste în care fierberea este un indicator al încercării de a nu-ţi rata şansa de fructificare a  clipei: „…Şi încet la pieptul lui se lasă, / Izvorăşte din tăceri şi cânt... / E o clipă mare şi frumoasă / Pe această palmă de pământ...”(Clipă)".
Oferindu-i-se cuvântul, Gheorghe Cutasevici a mulţumit pentru  prilejul de a se întîlni cu tinerii militari şi a mai prezentat şi alte cărţi, inclusiv cele de proză : Pisica siameză, Exilul sau crâncena luptă a umbrelor, lucrări ce au un caracter autobiografic. Autorul a citit unele versuri cu caracter satiric din creaţia sa, îndemnându-i pe tineri  să se bucure de deplina libertate de a trăi alte timpuri, când rostirea glotonimului  limba română nu mai prezintă vreun pericol, cu atât mai mult cultivarea şi studierea ei în permanenţă. Actorul Sandu Aristin Cupcea a subliniat despre curajul poetului Gheorghe Cutasevici de a scrie un acrostih cu numele Ţării - România - în chiar perioada regimului dictatorial comunist, dar şi despre faptul că "exilarea psihologică" a acestui autor nu l-a îngenunchiat pe martir, opera lui fiind una aparte pentru toate timpurile, iar în finalul discursului a propus publicului audierea unui poem pe care îl consideră ca parte din repertoriul său.
    Generaţia XXI a fost reprezentată de tînăra Sabina Cojocaru, despre care Lidia Grosu a menţionat : "Această poetă face o poezie de calitate cu perspectivă, prin care  sentimentul uşor melancolic sugerează ieşirea la lumină prin intermediul credinţei şi al rezistenţei, valori  nelipsite şi nestrăine eului, în toate timpurile rămase autentice". Sabina Cojocaru a  lecturat câteva poeme din creaţia sa, menţionând că  în chemarea interioară pledează mereu pentru menţinerea valorilor, foarte importante întru a asigura un viitor generaţiilor următoare.                                                                                                                                        

17 iulie 2014

În Lumea ştiinţei spre cunoaştere...

  De ştiinţă nu sunt preocupaţi doar savanţii. Prin ştiinţă răzbatem spre cunoaşterea celor mai neverosimile informaţii. La grădiniţa nr. 196 a fost organizată o întâlnire cu copiii în cadrul căreia au fost prezentate mai multe lucrări din seria Enciclopedia pentru toţi copiii, inclusiv: Aparate de zbor, Astronomie, Pisici mari şi mici, Minunile lumii, etc. Călătoria în această lume este însoţită de imagini şi jocuri, care în opinia autorilor, testează cunoştinţele fiecăruia, îmbogăţindu-ne cu altele noi. Cărţile de acest gen sunt noi, dar şi primii paşi în formarea unei personalităţi, fapt pe care copiii îl vor înţelege ceva mai târziu, astăzi formându-şi doar deprinderile de a naviga prin istorii întru descoperirea adevărului...deocamdată prin intermediul celor maturi...

15 iulie 2014

UNDE STĂ ASCUNS CITITORUL?

Concursul Citesc oriunde, anunţat  de BIBLIOTECA "Liviu Rebreanu", are drept scop descoperirea cu ajutorul aparatului de fotografiat cele mai incitante imagini în care s-a lăsa descoperită lumea fidelilor cărţii, pentru care spaţiul  predestinat lecturilor nu contează. Pentru început, ochiul fotoreporterului acestei biblioteci a surprins anumite locuri, pozele frapându-ne prin ideile pe care le conţin, iar  cititorul însuşi devenindu-ne mult mai simpatic pentru ingeniozitatea de a se regăsi în imprevizibil.
   Dragă cititor, aşteptăm şi pozele tale. Cele mai interesante le vom prezenta pe blogul şi pe pagina de facebook ale Bibliotecii "Liviu Rebreanu", indicând şi numele autorului, iar în funcţie de numărul de like-uri  acumulat, acesta se va bucura de menţiuni, dar şi cadouri (seturi de cărţi) din partea bibliotecii.

14 iulie 2014

La Paradisul femeilor de EMILE ZOLA

   Romanul La paradisul femeilor, al unsprezecelea din celebra serie „Rougon-Macquart” a lui Émile Zola, se concentrează asupra destinului lui Octave Mouret. Personajul Mouret, rămas văduv, face furori în rândul sexului frumos, mai ales că-şi tentează amantele cu minunăţiile din magazinul său parizian, La Paradisul femeilor. El vinde, prin tehnici revoluţionare, tot ceea ce o femeie poate cumpăra în 1883. Magazinul nu încetează să se lărgească, în care pot fi găsite articole de tot felul – genul de afacere, nouă pentru acele vremuri, care va înghiţi, cu timpul, negoţul de tip vechi. Vitrine ademenitoare, oferirea de flori doamnelor şi de baloane copiilor, sistemul de reduceri şi de rambursări, bufet, etc. sunt capcanele unui marketing eficient,  ce fac din acest gigant al noului comerţ un concurent de neînfrînt. 
   Zola le prezintă pe femei în toată splendoarea lor de victime hămesite în faţa unor vitrine sclipitoare. Frivolitatea şi vulnerabilitatea sărmanelor femei se citeşte în extazul lor voluptuos în faţa unor cîrpe frumos ordonate, desfăşurate într-o lumină prielnică. Acest magazin devine o catastrofă pentru cartier, micul comerţ moare, speculaţiile imobiliare se înmulţesc, iar personalul trăieşte o viaţă de infern.
   Denise pătrunde în acest vulcan, fără resurse, dar tenace. Ea este singura care-i rezistă patronului, prin principiile sale morale puternice. Zola face din tânăra fată şi din puternicul său patron îndrăgostit de ea simbolul modernismului şi al crizelor pe care acesta le generează. Zola descrie mecanismele comerţului: dorinţa, posesia, tentaţia, cumpărarea compulsivă, iar victima negustoriei cu plăceri este întotdeauna femeia. Totul se termină cu o căsătorie.

Gînduri ce urmează să le descoperiţi în carte:

   "De ce i se refuza cu atâta încăpăţânare? O rugase de nenumărate ori, mărindu-şi ofertele, făgăduindu-i bani mulţi. Apoi, zicându-şi că poate este ambiţioasă, îi făgăduise că o va numi premieră de îndată ce va avea un raion vacant. Şi ea refuzase, totuşi, refuza mereu! Era pentru el o mare nedumerire, o luptă în care dorinţa lui creştea. Cazul îi părea imposibil, copila aceasta va sfârşi prin a ceda, căci el considerase întotdeauna cuminţenia unei femei ca un lucru relativ."

   "Zilele i se scurgeau în aceeaşi obsesie dureroasă. Imaginea Denisei se redeştepta odată cu el. O visase toată noaptea, îl urma în faţa mesei de lucru din biroul lui unde semna poliţe şi mandate, de la orele nouă până la orele zece. Îşi îndeplinea munca automat, o simţea mereu prezentă, spunând mereu "nu", cu aerul ei liniştit."

   "La ce bun să muncești atâta, dacă banul nu-ți poate da totul? Ce ar mai fi tras el obloanele și s-ar fi întins jos fără să mai miște un deget în ziua în care și-ar fi dat seama că toate milioanele nu-ți ajută nici măcar să-ți cumperi femeia dorită."

   "Pentru el, ea juca un rol, cel mai iscusit dintre roluri; căci dacă i s-ar fi dat din prima zi, fără îndoială că Mouret ar fi uitat-o a doua zi, pe când refuzându-l, îi biciuise dorinţa, aducându-l în stare de a săvârşi orice nebunie. O rafinată, o vicioasă n-ar fi procedat altfel decât această nevinovată."

  "Oare căsătoria nu este sănătatea necesară, forţa şi însăşi orânduiala vieţii?"

                                                                    Lectură plăcută !   

13 iulie 2014

Enciclopedia ilustrată a copiilor

 
 Dacă vrei să ştii cît mai multe despre diverse lucruri şi dacă vrei să-ţi satisfaci marea curiozitate vă recomandăm o colecţie educativă Enciclopedia ilustrată a copiilor. Cuprinde 10 volume din toate domeniile cunoaşterii : Ştiinţe ale naturii, ştiinţe exacte, istoria şi geografia lumii. Subiectele, ordonate tematic, sunt explicate într-un limbaj accesibil, fiind însoţite de ilustraţii şi legende. Volumele cu coperte cartonate şi tipărite în condiţii grafice deosebite, includ un glosar sau o scurtă cronologie a evenimentelor şi un indice de materii.

Titlurile colecţiei:
Animalele conţine peste 200 de ilustraţii şi informaţii despre insecte, peşti, amfibieni, reptile, păsări şi mamifere.
Atlasul lumii conţine peste 125 de hărţi şi ilustraţii şi informaţii cu privire la toate statele lumii.
Civilizaţiile antice conţine peste 100 de ilustraţii şi informaţii cu privire la vechile civilizaţii din întreaga lume.
Istoria lumii conţine peste 100 de ilustraţii şi informaţii cu referire la istoria universală,        medievală şi modernă.
Lumea şi oamenii ei conţine peste 175 de hărţi, ilustraţii şi informaţii cu privire la cultură, religiile, construcţii, agricultură şi industria ţărilor lumii.
Lumea vie conţine peste 200 de ilustraţii şi informaţii cu referire la plante, biologia animală şi corpul uman.
Natura  conţine peste 100 de ilustraţii şi informaţii cu referire la ecologie, păduri, deşerturi, ţinuturi polare şi oceane.
Pămîntul conţine peste 200 de ilustraţii şi informaţii cu privire la geologia, landşafturile, atmosfera şi preistoria planetei noastre.
Ştiinte. Universul conţine peste 175 de ilustraţii şi informaţii din domeniile chimiei, fizicii şi astronomiei.
Tehnologii şi transporturi conţine peste 150 de ilustraţii şi informaţii din domeniile electronicii, comunicaţiilor şi transporturilor.


Vă urăm Lectură plăcută !

11 iulie 2014

Prietenii noştri patrupezi

Iepuraşii... Aceste animăluţe gingaşe, un pic fricoase, dar atât de apropiate omului ! Ce cunoaştem despre ele? Care  este ţara originii lor? Cum ne comportăm cu ei în anumite situaţii? Ce specii cunoaştem? Sunt? La acestea şi multe alte întrebări  au găsit răspuns cititorii bibliotecii, aflaţi într-un dialog deschis cu... cartea, consultând împreună cu Ana Creţu diverse materiale, inlusiv Marea enciclopedie ilustrată, Animale sălbatice de pe meleagurile noastre de Silvia Ursache,  interesante la tema propusă, alte materiale ilustrative aflate la dispoziţia curioşilor ce se regăsesc pe rol de  ocrotitori ai naturii...

9 iulie 2014

UN NUME CÂT O ... LUME

   În cadrul Lecturilor verii, copiii de la grădiniţa nr. 160, educatoare Angela Zelinschi, s-au delectat din bogăţia numelui pe care îl poartă, semnificativă în acest sens fiind cartea Am un nume frumos, semnată de Vasile Romanciuc, poetul drag şi celor mici, şi celor mari.
   Fiecare nume este o comoară pentru om, o valoare, un fel de "brand" pe care trebuie să-l menţii în lumina  faptelor bune. Pagini de calităţi frumoase i-ar face fericiţi nu numai pe cei care poartă numele Alin, Amalia, Anişoara, Aurel, Cezar, Cristina, Dan, Laura, Lăcrimioara, Mihai, Vlad.. etc., etc . - toate nume româneşti - cît şi pe cei care îi cunosc şi s-ar mândri cu asemenea virtuţi ale prietenilor, cunoscuţilor, rudelor, pentru că fiecare nume înseamnă o lume largă în care se poate regăsi fiecare... 
   Important e să cunoaştem că numele nostru este un edificiu de a cărui "amenajare" suntem responsabili pe tot parcursul vieţii...

3 iulie 2014

Psihologie practică pentru toţi


Vă recomandăm o nouă serie de cărţi de psihologie practică primite recent în bibliotecă. Orice carte conţine o experienţă de viaţă. Informaţia pe care o conţin este complementară experienţei fiecăruia dintre noi. Ele vă vor ajuta să vă priviți propria experienţă dintr-un nou punct de vedere, să-i găsiți sensuri nebănuite şi, mai ales, vă oferă soluţii la probleme pentru care, uneori, nu găsiți răspunsuri.
Kirschner, Josef. Arta de a fi egoist : cum să trăieşti fericit, chiar dacă altora nu le place / Josef Krschner; trad. : Daniela Ştefănescu. – Bucureşti : Ed. Trei, 2007. – 246 p.

   Arta de a fi egoist nu se predă la nici o şcoală, la nici o universitate şi nici la fară frecvenţă, ceea ce nu este nicidecum o întalmplare. Motivul este ca nimeni nu-i realmente interesat să facă din alţii nişte oameni independenţi, care reflectează la ei inşişi. Căci cine nu ştie ce vrea să realizeze în viaţă este o victimă care se pretează perfect să fie exploatată de către alţii. Şi exact asta vor cu toţii de la noi. Cine este de părere că a venit momentul de a nu mai laăsa ca alţii să stabilească pentru el criteriile aprecierii, ci s-o facă el însuşi, înaintează un pas decisiv în înţelegerea artei de a fi egoist.


Talan, Kenneth H. Ajută-ţi copilul să revină pe calea cea bună : cum să rezolvi problemele emoţionale şi de comportament ale copilului / Kenneth H. Talan; trad.: Ioana Maria Pricop. – Bucureşti : Ed. Trei, 2013. – 458 p.

    Eşti îngrijorat că preşcolarul tău are crize de furie sau, în ciuda faptului că învăţase să facă la oliţă, de curînd a reînceput să-şi murdărească lenjeria? Sau poate că este vorba de un şcolar de clasa a treia sau a patra care pare impulsiv şi hiperactiv, tensionat sau deprimat, iar învăţătoarea lui te-a anunţat de curînd că nu învaţă în ritmul la care se aştepta ea. Poate copilul tău este un adolescent prea preocupat de alimentaţie şi de greutatea corporală, avînd comportamente autoagresive sau schimbări de dispoziţie şi comportament imprevizibil? Te preocupă emoţiile şi comportamentul copilului tău şi doreşti să afli ce anume poţi face pentru a-l ajuta? Atunci cartea aceasta ţi se adresează. Ea abordează aspecte cum ar fi intervenţii specifice de autoajutorare, psihoterapia, tratamentul medical, testarea psihologică şi perspective de înţelegere şi de tratare a anumitor simptome (de exemplu, anxietatea, agresivitatea, schimbările de dispoziţie şi accesele de furie).
Fraiberg, Selma H. Anii magici : cum să înţelegem şi să rezolvăm problemele copiilor / Selma H. Fraiberg; trad. : Marilena Dumitrescu. – Bucureşti : Ed. Trei, 2009. – 407 p.

    O carte care descrie şi explică primii ani din viaţa copilului, împreună cu recomandările pentru părinţi, medici şi educatori. Pentru copilul mic, lumea poate fi foarte interesantă, dar şi instabilă sau înspăimîntătoare. Autoarea îl familiarizează pe cititor cu mintea copilului, arătîndu-i cum se confruntă cu lumea şi cum învaţă să-i facă faţă.
    „Un expert cu darul de a descrie cum se maturizează copiii de la naştere pînă la vîrsta de şase ani… prezintă teoriile şi faptele legate de alimentaţie, vorbire, educaţie sexuală, fantezie, autocontrol, spaimă şi alte subiecte, folosind termenii practici ai vieţii de zi cu zi.”

Rubensten, Alice. Adevărul despre adolescente : experţii răspund la întrebările părinţilor / Alice Rubensten; trad. : Badea Oana-Marina. – Bucureşti : Ed. Trei, 2011. – 222 p.
   
   Într-o lume care se schimbă mai repede decît ne-am fi putut imagina, vreţi să ştiţi ce trebuie să faceţi pentru a o pregăti pe fata dumneavoastră pentru viitor. Vreţi să ştiţi cum puteţi să o ştiţi în siguranţă. Dar, în acelaşi timp, vreţi să vă încurajaţi fiica să iasă în lume, pentru a putea dobîndi încrederea şi deprinderile de care are nevoie pentru a deveni o femeie puternică şi rezilientă. Vreţi să-i insuflaţi fiicei dumneavoastră ambiţia de "a atinge stelele"!
   Nu e uşor să creşti o adolescentă. Ca părinte, vrei să îi oferi fiicei tot ce poţi. Însă uneori, provocările cărora trebuie să le faci faţă te pot face să te simţi confuz, pierdut şi uneori speriat. Această carte nu vă va oferi doar o înţelegere mai bună a lumii fiicei dumneavoastră, ci şi mii de idei şi sugestii concrete despre cum trebuie să abordaţi anumite probleme şi impedimente. 


Sharp, Timothy J. 100 de căi spre fericire : un ghid pentru oamenii ocupaţi / Timothy J Sharp; trad.: Mărăşescu Gabriela. – Bucureşti : Ed. Trei, 2011. – 222 p.

    „Sunt prea ocupat să fiu fericit…" Te gîndești vreodată așa? Mulţi dintre noi o fac mereu, spune psihologul și expertul în fericire Timothy Sharp.
În căutarea unui loc de muncă mai bun, unei case mai mari, unor concedii mai exotice și unor copii cu performanţe deosebite, am devenit mult prea ocupaţi pentru a mai da atenţie componentei ce le va face pe cele menţionate mai sus să merite osteneala: fericirea. Vestea bună este că dobîndirea fericirii nu este o sarcină herculeană. Nu are nevoie de terapie costisitoare sau de ani de auto-examinare. Adesea este vorba despre ajustarea fină a gîndurilor noastre și de punerea în practică a unor tehnici zilnice simple.


Karasu, Sylvia R. Arta menţinerii căsniciei / Sylvia R. Karasu; trad. : Daniela Ștefănescu. – Bucureşti : Ed. Trei, 2013. – 346 p.

   Cine nu doreşte să afle cauzele pentru care pasiunea e în pericol să pălească în decursul căsătoriei, felul cum hormonii exacerbează comportamentul şi cum mintea noastră ne zăpăceşte uneori? Exemple clare, care sunt presărate pe parcursul cărţii, fiind "sarea şi piperul" ei, ilustrează cum sarcinile, naşterile şi creşterea copiilor mici şi a adolescenţilor împing de atîtea ori o căsnicie spre dezastru şi cum stresurile care apar la mijlocul vieţii, de pildă din cauza aventurilor amoroase şi a bolilor, contribuie la dezbinarea soţilor. Este, de fapt, o carte care transmite mijloacele esenţiale pentru arta atît de subtilă a menţinerii căsniciei.


Riemann, Fritz. Arta de a te pregăti pentru vîrsta a treia / Fritz Riemann; trad. : Adela Motoc. – Bucureşti : Ed. Trei, 2007. – 180 p.

   Cine vrea să îmbătrînească? Nimeni. Din păcate, tinereţea fără bătrîneţe se obţine doar în basme. În realitate, începem să îmbătrînim de cînd ne naştem. Însă doar apropierea de vîrsta a treia ne creează cu adevărat probleme. Schimbarea noastră capătă tot mai mult aspectele pierderii. Autorii cărţii de faţă îşi propun şi reuşesc să ne prezinte reversul pozitiv al îmbătrînirii. 


Dolto, Francoise. Cînd părinţii se despart : cum să prevenim suferinţele copiilor / Francoise Dolto; trad. : Smaranda Bedrosin. – Ed. a 2-a. – Bucureşti : Ed. Trei, 2007. – 153 p.
   Cînd părinţii pleacă, dacă spaţiul nu mai este acelaşi, copilul nu se mai regăseşte nici chiar în corpul lui, adică în reperele lui spaţiale şi temporale, pentru ca unele depind de celelalte. 
   Dimpotrivă, dacă, atunci cînd cuplul se desface, copilul poate ramîne în spațiul unde parinţii au fost împreună, există o mediere şi travaliul divorţului decurge mult mai bine pentru el. 
   Dacă nu, deoarece corpul lui s-a identificat cu casa în care traieşte, cînd casa este pentru el distrusă, datorită absenţei unui părinte sau dislocării cuplului, sau cînd el însuşi trebuie s-o părăsească, copilul va cunoaşte două niveluri de destructurare: nivelul spaţial, care se rasfrînge asupra corpului; nivelul afectivităţii, răsfrînt în sentimente disociate.

Dolto, Francoise. Ce să le spunem copiilor – cînd sunt foarte mici, cînd sunt bolnavi, cînd se bucură, cînd sunt trişti / Francoise Dolto; trad. : Delia Şepeţean Vasiliu. – Ed. a 2-a. – Bucureşti : Ed. Trei, 2005. – 194 p.

   Cei care lucrează în domeniul educaţiei, învăţămîntului sau asistenţei acordate copiilor şi tinerilor cu probleme fizice, psihice, afective, familiale sau sociale ştiu cît de importante sunt cuvintele rostite sau nerostite în legătură cu unele evenimente care marchează viaţa unui copil, de cele mai multe ori fără ştiinţa lui şi, uneori, chiar fără ştiinţa celor din jurul lui. Bazîndu-se pe experienţa nenumăraţilor ani de practică psihanalitică alături de copii, adolescenţi, părinţi sau tutori, F. Dolto oferă în această carte sfaturi şi îndrumări pentru interacţiunile de zi cu zi cu copilul. 

Clerget, Stephane. Criza adolescenţei : căi de a o depăşi cu succes / Stephane Clerget; trad. : Florinela Cojanu. – Ed. a 2-a. – Bucureşti : Ed. Trei, 2012. – 254 p.

   „Fiul meu a devenit foarte agresiv”, „Fiica mea este mereu nemulţumită de ceva”, „Se supără din orice”, „Îşi asumă riscuri necalculate”, „Nu mai învaţă ca înainte”, „Parcă nu ar mai fi ea”. În adolescenţă, schimbările sunt numeroase şi adesea dificil de înţeles atît pentru adolescent, cît şi pentru anturajul lui. Care este semnificaţia acestor schimbări şi cum pot fi ele integrate? Iată o carte care încearcă să explice, în mod clar, părinţilor, specialiştilor în domeniu şi adolescenţilor înşişi mecanismele psihologice cele mai profunde care declanşează criza din adolescenţă. 


Lelord, Francois. Cum să ne comportăm cu personalităţile dificile / Francoise Lelord; trad.: Camelia Balamaci. – Ed. a 2-a. – Bucureşti : Ed. Trei, 2011. – 333 p.

   O carte cît se poate de interesantă, cu exemple de viaţă reale sau chiar din filmele sau cărţile cele mai cunoscute, cu sfaturi de „aşa nu” şi „aşa da”, cu explicaţii şi secţiuni distincte, destinate fiecărui tip de personalitate considerată dificilă, şi cu un test de personalitate şi o sinteză cît se poate de utilă la sfîrşitul fiecărei secţiuni. O carte în care îi găsiţi, măcar parţial, pe mulţi dintre cei din jurul vostru şi chiar pe voi înşivă. În plus, un stil accesibil tuturor, coerenţă, organizare şi nu în ultimul rînd, umor de situaţie.


Naouri, Aldo. Cum să ne educăm copiii / Aldo Naouri; trad. : Cristian Nicolae. – Bucureşti : Ed. Trei, 2009. – 363 p.

   A face întotdeauna pe plac copiilor nu înseamnă educaţie, ci doar seducţie.Orice părinte ştie cît de dificil este să îmbini iubirea şi respectul pentru copil cu autoritatea. Exagerarea într-un sens sau altul produce perturbări în comportamentul copilului. Aldo Naouri, pediatru şi psihoterapeut, demonstrează că în lumea contemporană balanţa a înclinat prea mult în favoarea iubirii şi toleranţei faţă de copil, pierzîndu-se din vedere importanţa autorităţii. De aceea, prima urgenţă în educaţie este tocmai reabilitarea autorităţii, ceea ce presupune recurgerea la interdicţii şi frustrări.


Leleu, Gerard. Cum să fim fericiţi în cuplu : între fidelitate şi infedilitate /  Gerard Leleu; trad. : Claudia Alecu. – Bucureşti : Ed. Trei, 2003. – 210 p.

   O carte care vorbeşte despre fidelitate şi infidelitate, despre problemele cuplului modern şi despre „criza” ce apare în fiecare relaţie, aţi putea crede că nu este chiar pentru oricine. Vă înşelaţi! Din contra, este o carte pe înţelesul tuturor, cu explicaţii şi exemple, scrisă de un medic, terapeut de cuplu, dar şi autor de succes, cu titluri publicate şi la noi. Cartea nu te mîngîie pe creştet şi îţi spune că nu meritai să fii înşelat, ci îţi explică cele mai importante cauze ale infidelităţii şi modalităţile prin care poţi restabili dialogul cu persoană iubită.Braconnier, Alain. Cum să fii o mamă bună pentru fiul tău / Alain Braconnier; trad. : Nicolae Baltă . – Ed. a 2-a. – Bucureşti : Ed. Trei, 2011. – 270 p.

    Alain Braconnier, experimentat psihoterapeut de copii, si-a propus în cartea - Cum sa fii o mama bună pentru fiul tău - să le ghideze pe mame în dificila lor misiune de a-şi creşte şi educa fiii. Alain Braconnier le arată mamelor cum sa-ţi direcţioneze afecţiunea şi cum să facă faţă cu succes îngrijorărilor normale legate de fiii lor.Everett, Craig. Divorţul sănătos : 14 etape ale separării, divorţului şi recăsătoririi / Craig Everett; trad. : Ligia Kesisian. – Bucureşti : Ed. Trei, 2008. – 271 p.

   Nimănui nu-i place să divorţeze, dar dacă nu mai este nimic de făcut pentru a menţine relaţia trebuie să alegem divorţul. Ca orice lucru de pe lumea asta, divorţul poate fi făcut bine sau prost, adică sănătos sau nesănătos. Autorii prezintă etapele separării şi ale refacerii vieţii, ţinînd seama de toate părţile implicate: soţ, soţie şi, mai ales, copii. Părinţii divorţează unul de altul, dar niciodată de copii.
    Un ghid înţelept pentru părinţii în divorţ. Dacă aceştia îl vor urma, vor fi scutiţi de multă suferinţă. Sperăm ca cărțile să vă fie de folos !

24 iunie 2014

"Conflictul dintre generaţii: cum îl putem evita?"

Chişinăul citeşte o carte  în fiecare zi, -  timp divers modelat de fiecare cititor în parte. Ostaşilor carabinieri din Unitatea 1001 le este rezervat acest timp doar duminica. La bibliotecă a fost iniţiat un dialog cu genericul "Conflictul dintre generaţii: cum îl putem evita?"
"Răspunsurile la această întrebare, le-a sugerat moderatoarea Lidia Grosu, pot fi găsite în mai  multe  cărţi de psihologie, romane din toate timpurile, dar şi în unul de ultimă oră, intitulat "Voiaj de nuntă în trei", autor  Mihai Ştefan Poiată, propus ca lectură pentru tineret a anului 2014". Referindu-se la personalitatea Mihai Ştefan Poiată, dânsa a menţionat despre numeroasele ipostaze ale omului  de cultură ce s-a consacrat totalmente domeniului cinematografie, dar şi celorlalte arte, mereu aflat  în dialog cu arta cuvântului. "Voiaj de nuntă în trei"  este tocmai romanul care sugerează apropierea dintre generaţii, prietenia dintre părinţi şi copii şi luarea unei decizii, indiferent de "gura lumii". Autorul vine cu o sugestie către tineret, dar şi către părinţi prin  personajele principale Mircea Breazu şi Veronica Drăguţanu - cea de a ieşi din tiparele prestabilite întru a păstra armonia unui cuplu nou format cu capacitatea de a-şi construi propriul cămin şi a-l proteja de "norii deşi", care uneori îşi fac apariţia pe" nepusă masă"...