11 februarie 2016

Evenimente la bibliotecaGrigore Vieru: poetul care s-a născut ... ACASĂ

Unitatea Militară a Carabinierilor nr. 2002 de pe stada Tighina astăzi a organizat un concertul dedicat – Poetului Grigore Vieru. Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" şi "Liviu Rebreanu" au fost învitate să contribuie la evenimentul respectiv cu prezenţa doamnei Victoria Fonari, Lidia Grosu, Sandu Aristin Cupcea şi a domnului Andrei Viziru. Concertul a fos deschis cu cântece interpretate de orchestra unităţii militare urmată de Corul Cameral "Credo" condus de maiorul Ludmila Prodan. În continuare a vorbit Doamna Victoria Fonari despre Grigore Vieru, care a recitat şi poeziile inedite ale protagonistului. Doamna Lidia Grosu a recitat poezii şi a accentuat şi personalitatea poetului cu partiotismul prezent în toată opera poetului pe tot parcursul vieţii. Sandu Aristin Cupcea, un actor, care poate transforna un recital de poezie într-un adevărat spectacol, a fost ascultat cu o deosebită atenţie şi care a fost aplaudat în mod deosebit. Andrei Viziru l-a prezentat pe Grigore Vieru prin prisma conceptului lui de creaţie şi discursul lui a deţinut o nuanţă de dragoste de persoanele dragi îndeosebi a chipului mamei. Au mai recitat poezii şi au mai cântat cântece pe versurile poetului şi soldaţii de la Unitatea Militară nr. 1001, vecini cu Biblioteca "Liviu Rebreanu" ca – Alexandru Reva, Victor Vidraşcu, Nicolae Donoagă etc Locotenentul Colonel Serghiu Roşca, la finele concertului, a ţinut să mulţumească tuturor participanţilor şi a oferit Diplome din partea Departamentului Trupelor de Carabinieri. Aducem mulţumiri Căpitanului Rodica Sclearenco, şef serviciu al educaţiei şi protecţia socială de la Unitatea Militară a Carabinierilor nr. 1002, pentru o colaborare frumoasă şi pentru promovarea personalităţilor autohtone.
10 februarie 2016

Evenimente la bibliotecă

Oaspeţii noştri copiii de la instituţia preşcolară nr. 160, director Lilia Spânu, ghidaţi de educatoarea Lidia Cucu au fost iniţiati intr-un recital de poezie. Copiii, chiar şi la această vârstă, au demonstrat un nivel salutar de cunoaştere a operei lui Grigore Vieru, recitând mai multe poezii. Printre ei s-au evidenţiat: Victoria Gîscă, cu poezia “Frumoasă-i limba noastră”, Cristian Reul "Două mere", Gabriel Chirica "Tu, iarbă", Cristian Pilipeţ "Părinţii", Andrei Ursu "Pui golaşi", Nichita Samohvalov "Educatoarea", Taisia Găină, Răzvan Ciolpan, Ana-Maria Vacaraş, Anastasia Munteanu, Artur Gavrilov au recitat poezia "Pui golaşi", David Vasilian "Boc-Boc". 
La finalul acestei activităţi copiii au interpretat cântecul “Albinuţa”, versuri de Gr. Vieru.


Poetul Grigore Vieru pe aripi de ... “ALBINUŢA”

Fiecare zi se înscrie în activitatea Bibliotecii “Liviu Rebreanu” ca una de descifrare a tainei fiecărei cărţi studiate în colectivele de cititori de toate vârstele, aşadar şi a 
autorului care a scris-o, îndeosebi când este vorba de unul preferat al copiilor. Grigore Vieru, care ar fi împlinit zilele acestea 81 de ani şi care rămâne o carte deschisă, începând cu vârsta preşcolarului până la omul matur, creaţia lui fiind una de reper când este vorba de înţelepciunea unui popor. Copiii de la instituţia preşcolară nr. 160, director Lilia Spânu, ghidaţi de educatoarea Lidia Cucu au venit să admire expoziţia de carte a poetului cu genericul “Poetul Grigore Vieru pe aripi de ... “ALBINUŢA”. Moderatoarea Angela Zelinschi, bibliotecar în acest spaţiu al cărţii, mai întâi de toate le-a adus la cunoştinţă picilor unele date biografice legate de copilărie, şcoală, despre calităţile copilului Vieru, care admira natura, îşi iubea mama, limba română, Patria. Iată de ce, a accentuat dna Angela Zelinschi, şi în poeziile sale poetul şi-a ales motivele respective, pentru care emana lumină şi dragoste. Desigur că, fiind luate în consideraţie distinctele de vârsta, moderatoarea s-a axat mai mult pe dezvăluirea valorilor ce se conţin în cartea pentru preşcolari “Albinuţa”, “făcând o excursie” sonoră, cu explicarea conţinutului paginilor imprimate cu litere din alfabetul latin, dar şi al desenelor aflate în armonie cu versurile poetului. În continuare, au fost şi alte cărţi ale renumitului autor - Cartea ghioceilor, Pâine cu rouă, Soare,soare domn frumos s.a.


9 februarie 2016

”VINOVATUL DE... IUBIRE”, GEORGE CĂLIN...Ambasadorul UNESCO la Bruxelles, dar numit şi „Ambasadorul de identitate naţională la Chişinău” în articolul cu acelaşi titlu semnat anterior de scriitorul Ion Cuzuioc în unul din numerele hebdomadarului „Literatura şi arta”,  fondatorul şi directorul revistei „Apollon” de cultură artă şi civilizaţie, preşedintele  de Onoare al Societăţii Culturale Române APOLLON, Bucureşti, George Călin  rămâne, întâi de toate, un talentat şi înzestrat cu har scriitor, poet, cunoscut în Republica Moldova, dar şi în tot arealul românesc  şi ca unul dintre tămăduitorii de suflete creştin, cu foarte multe cărţi editate în care mesajul este axat pe buna relaţie a omului cu Dumnezeu. Titlurile mai recentelor lucrări, cum ar fi: „Întru lumină şi cuvânt”(Ed. „Ravex Coms”, 2013), „Bună dimineaţa, femeie”(Ed. „Destine”, 2013), „Blestemat cu iubire” ”(Ed. „Antim Ivireanu”, 2014), „Întru Lumină şi cuvânt” (Ed. „Orfeu”, 2014)” etc., etc. sunt doar câteva dintre cele mai semnificative în acest sens. Vârsta pe care o împlineşte – 55 ani – este  reprezentată de semnul numerelor 5 care simbolizează  centrul, armoniia şi echilibrul. Sunt de fapt calităţile ce îl caracterizează, iar poezia vorbeşte de la sine

OM merituos al literelor, George Călin a devenit o esenţă a acestora în înlănţuiri de cuvinte ce l-au declarat captiv al dătătorului de viaţă şi de toată frumuseţea –  latinesc. Întru a savura din splendorile plinului cupei vieţii de mirean şi a distinge alesele culori ale parcursului inspirat de ritmuri creştineşti, autorul se înscrie lecţie de asigurare a continuităţii Luminii cu rădăcina în MARELE CUVÂNT. Într-un continuu studiu asupra propriului suflet, atent la orice deviere în „călătoria noastră creştinească”, se învredniceşte şi ne învredniceşte şi pe noi de a vedea imaginea reflecţiei acestei Lumini întru recunoaşterea Celui fără de moarte :”Şi Te voi lăuda în sunet de lăută, Iţi voi cânta credincioşia, Dumnezeule, Te voi lăuda cu harpa, Sfantul lui Israel!...(Ps.71:22).
Înnobilat de măreţia Tainei spre care merge ca izvor al supravieţuirii („Şi-a fost dimineaţă şi s-a făcut amurg”), autorul mobilizează subtil calităţile demne de o selectare şi mărginire a acesteia cu esenţele: „Iubirea nu înseamnă să găseşti pe cineva cu care să trăieşti, ci să găseşti pe cineva fără de care nu poţi trăi”
„Iubind sub aripa  îngerului”, “între oameni nu poate sta decât lumina…” Mesajul poetic este cel al relaţiei omului cu Dumnezeu în care se conţine „Taina de necuprins a sfârşitului”, „care este proprietatea lui Dumnezeu” – un sfârşit care de fapt este mereu un început şi în care porunca „Aşteaptă!”, din partea îngerului, este o sugestie de a conştientiza că, pământean fiind, păstrezi în tine păcatul greu al muritorului. Acesta te angajează nedeclarat ca militant pentru valoarea de nepreţuit a răbdării, amintindu-ţi că în ipostaza de „accidental înlocuibil”, „murmurând litanii nerostite încă în limbajul slăbiciunilor” unui efemer, dispui de oportunitatea de a deschide ochiul interior – cel dintâi clopot cu al cărui dangăt te prinde în  „revelaţia Luminii în care suntem arşi de Iubirea Divină”.
„Sfere cu colţuri hăituite de nelinişti, osteneli, nevoinţe, suferinţe”, sufletele a doi, „în virtutea unirii totale a Dragostei supreme, revărsându-se unul în altul, fără de primejdie…”, devin un tot unitar. Este momentul în care ajustezi ideea bună de peţit reluări impresionante la starea ta – „Femeia este unitatea de măsură a Timpului!”
„Vinovat de iubire, vinovat de iubire”, va declara ocnaşul din tine „în limitele Adevărului, bunătăţii, înţelepciunii, pierduţi pe Cărările Lumii” şi va fi şi o sugestie la ieşirea dintr-un univers sărac, strâmtorat de fals, pentru a gusta din Cer cu ochii clarvăzători ai uimirii din suflet ce-ţi vor marca viaţă fără de sfârşit... „Dincolo de frontierele lumeşti, la hotarul dintre Timp şi Veşnicie” (care) „mă îngenunchează prin Lumina Credinţei, a Virtuţilor, asemenea unei lumânări puse într-un sfeşnic…”, eul, inspectat de „cărările trupului” (ce) „te vor duce acolo unde vrei să ajungi”, devine călătorul „pe tărâmurile neumblate ale sufletului...” În noaptea ce se lasă peste acesta, niciodată nu este târziu să apelezi dimineaţa şi să te dezbraci de fizicul tău insuportabil – de „păpuşi(le) de cârpă, în mărime naturală, uitate într-un colţ prăfuit de viaţă…”, apreciindu-ţi noua haină – PURIFICAREA. Ea te va antrena într-un dialog cu posteritatea printr-un epitaf înscris pe piatra cerului de mirean: „am fumegat cât o zbatere de aripă… amintiţi-mă privind înainte, povestiţi-mă zâmbind frumos”.
Aşadar, „Taina de necuprins a Sfârşitului nu aparţine Omului, nici Îngerului lui păzitor, ea este proprietatea lui Dumnezeu...” Cum să o cunoaştem  nu este  mai semnificativ decât cum venim spre Acel ce o păstrează. Chiromant al semnelor Originii pe palma poeziei , POETUL George Călin în permanenţă mai are a zice ceva despre evoluţua acestora care ar fi şi o evoluţie a comportamentului creştinului cu tendinţa de a corespunde  „chipului şi asemănării” Creatorului...

P.S. A merge pe urmele duhovnicescului literat George Călin m-a ajutat inclusiv şi scurta, dar elocventa, în acest sens, călătorie  prin „Iubind sub aripa Îngeruluii”, (George Călin, Râmnicu Vâlcea, 2015), un adevărat itinerar al zbuciumului, dincolo de care strigă esenţele...

L.G.

Proiectul - Dacă aş fi primar de Chişinău

Biblioteca "Liviu Rebreanu" lansează al doilea Proiect - Dacă aş fi primar de Chişinău. Toţi doritorii/beneficiari ai bibliotecii îş expun propunerile pentru a îmbunătăţi starea oraşului şi pentru a fi mai bine amenajat Chişinăul şi Cartierul Poşta Veche.

8 februarie 2016

Proiectul - Bibliotecile cele 28 de minuni ale Chişinăului


Biblioteca "Liviu Rebreanu" lansează Proiectul - Bibliotecile cele 28 de minuni ale Chişinăului. Este un proiect care are ca scop de a promova filiale Bibliotecii Municipale "B.P. Hasdeu" beneficiarilor din Sectorul Poşta Veche şi tuturor doritorilor, în format electronic pe Blogul şi Facebook-ul Filialei "Liviu Rebreanu". Conform priorităţilor naţionale anul 2016 deţine prioritatea cu tematica – Chișinău - comori ascunse: surprindem arhitectura și viața urbană. Bibliotecile promovează, pe parcursul anilor istoria, cultura, ştiinţa, arhitectura etc. dar promovarea Bibliotecilor (înafară de bibliotecari) este la minim. Noi, colaboratorii Bibliotecii "Liviu Rebreanu" am hotărât să beneficiem de această ocazie de a ne promova pe noi şi toate Bibliotecile din Chişinău şi formele de prezentare vor fi Power Point, fotografii, tutoriale şi text etc.


Astăzi vă propunem prima prezentare - şi o începem cu Biblioteca "Onisifor Ghibu".

4 februarie 2016

"Tema pentru acasă" la Biblioteca "Liviu Rebreanu"La Biblioteca "Liviu Rebreanu" de câţiva ani activează un serviciu "Tema pentru acasă" . Beneficiarii bibliotecii elaborează postere la diverse obiecte din curiculum şcolar. Noi oferim suport în căutarea informaţiei, printarea , scanarea ei.3 februarie 2016

Premiul Nobel pentru literatură pe 2015


Scriitoarea şi jurnalista Svetlana Alexievich, din Belarus, a primit, joi, premiul Nobel pentru literatură pe 2015 "pentru scrierile sale polifonice, un monument dedicat suferinţei şi curajului în zilele noastre", potrivit motivaţiei Comitetului Nobel.