18 septembrie 2014

SERIA 100 ...


   100 cele mai frumoase muzee ale lumii / trad. : Mircea Moldovanu, Roxana Bîrsanu, Augustin Frăţilă. - Bucureşti : ALL, 2006, 2008. - 208 p.

O prezentare selectivă a celor mai mari catastrofe naturale care au lovit omenirea. Cutremure devastatoare, erupţii vulcanice fără precedent, uragane si valuri tsunami care au şters de pe faţa pământului localităţi întregi, toate constituindu-se în dovezi ale faptului că, în faţa naturii dezlănţuite, omenirea este o victimă sigură. Confruntat cu atari demonstraţii de forţă, omul nu poate decât să îşi recunoască limitele si vulnerabilitatea.

  100 cele mai frumoase oraşe ale lumii / trad. : Augustin Frăţilă, Mircea Moldovanu. - Bucureşti : ALL, 2005, 2008. - 208 p.

   Această carte frumos ilustrată este o adevărată călătorie în jurul lumii. O plăcută plimbare prin oraşele medievale ale Europei, prin bazarele orientale sau printre zgârie-norii celor mai dinamice urbe ale Terrei. O sută de oraşe deosebite, mai mari sau mai mici, sunt “staţiile” acestei călătorii speciale: Parisul cu bulevardele lui şic, eterna Romă, Londra multiculturală, Cairo cu amestecul său etnic şi social, Florenţa -oraşul artelor sau Buenos Aires – oraşul tangoului. În ciuda fireştilor diferenţe, cele 100 de oraşe au totuşi un numitor comun: fiecare poartă caracterul de neşters al poporului care le-a ridicat şi al istoriei sale; fiecare reprezintă o combinaţie unică între arhitectura magnifică, creată de un şir lung de conducători, templele şi bisericile înşiruite pe străduţele vechilor vetre şi culoarea specifică vieţii noi de pe marile bulevarde, conferind acestor locuri atmosfera specială care acţionează ca un magnet asupra celor ce admiră şi iubesc cultura şi frumuseţea.

   100 cele mai frumoase parcuri naţionale ale lumii / trad. : Sorin Cheval. - Bucureşti : ALL, 2008. - 208 p.
Această carte te va purta într-o călătorie spre cele mai frumoase zone naturale protejate de pe planetă. Condiţiile climatice specifice şi aspectele geologice distincte ale aproape oricărui teritoriu mai mare sau mai mic de pe Pământ contribuie la realizarea unei incredibile diversităţi peisagistice, pe care suntem datori să o predăm intactă generaţiilor următoare. Călătorii spre vulcanii Insulei Java, spre junglele care au înghiţit fabuloasele oraşe maya, spre ţara flamingilor roz, ori imaginare ascensiuni pe muntele sacru al aborigenilor australieni, urmate de câteva clipe de răcoare la umbra unui copac din nesfârşitele savane acoperite cu soluri roşii. Şi încercarea de a conştientiza rolul extrem de important al parcurilor naţionale de pe Terra în tentativa de a da omenirii o ultimă şansă de împăcare cu natura.
   
100 de catastrofe naturale / trad. : Sorin Cheval. - Bucureşti : ALL, 2007, 2008. - 208 p.

O prezentare selectivă a celor mai mari catastrofe naturale care au lovit omenirea. Cutremure devastatoare, erupţii vulcanice fără precedent, uragane şi valuri tsunami care au şters de pe faţa pământului localităţi întregi, toate constituindu-se în dovezi ale faptului că, în faţa naturii dezlănţuite, omenirea este o victimă sigură. Confruntat cu aceste demonstraţii de forţă, omul nu poate decât să îşi recunoască limitele şi vulnerabilitatea.

100 de minuni ale Chinei / trad. : Raluca  şi Christian Tănăsescu. - Bucureşti : BIC ALL, 2008. - 208 p.
China este o ţară imensă, cu o îndelungată istorie. Pe teritoriul său sunt numeroase vestigii, bine cunoscute în întreaga lume. Marele Zid, lung de 6400 km, una dintre cele şapte minuni ale lumii, Palatul Potala din Tibet, Grotele Mogao din Dunhuang ori Oraşul Interzis din Beijing sunt doar câteva exemple. Acestea, ca şi multe altele, sunt parte integrantă a patrimoniului cultural al umanităţii, figurând la loc de frunte pe lista monumentelor protejate de către UNESCO. Peisajele pitoreşti şi misterioase ale Chinei atrag milioane de vizitatori din toată lumea, dornici să vadă cu proprii ochi Muntele Galben din Anhui, Muntele Lushan din Jiangxi, Defileul Jiuzhaigou şi ţinutul Huanglong din Sichuan, râul Lijiang din Guangxi, Lacul de Vest din Zhejiang, Bazinul Tulufan din Xinjiang ori districtul Shangrila şi Lacul Luguhu din Yunnan. Trebuie să recunoaştem că nu s-au putut cuprinde între paginile cărţii toate minunile Chinei. Cele 100 de atracţii selectate – oraşe vechi de mii de ani, peisaje naturale de o rară frumuseţe ori oraşe moderne cu o viaţă trepidantă – se pot constitui fiecare în parte într-un imbold de explorare a acestei vaste, misterioase, contradictorii ţări asiatice.

   100 de minuni ale Italiei / trad. : Simona Ceauşu. - Bucureşti : ALL, 2010. - 208 p.

   Italia gazduieste oraşe şi peisaje de o frumuseţe nepieritoare.  De la culmile Gran Paradisio, cel mai înalt munte din Italia, care face parte din lanţul Munţilor Alpi, cu oraşele sale pitoreşti şi păşunile de la mari altitudini, pînă la plajele scînteietoare şi ţărmurile răcoroase ale Mediteranei din regiunile situate în extremitatea sudică a ţării, Italia este o destinaţie care vă va stîrni simţurile şi vă va uimi prin varietatea sa. Destinaţia pe care o alegeţi s-o vizitaţi şi locurile favorite vor reflecta ceea ce căutaţi de fapt. 
   Oraşe cosmopolite, în care viaţa pulsează într-un ritm ameţitor, precum Milano, Roma şi Neapole îmbină modernitatea şi istoria antică într-un stil fără egal, în timp ce micile oraşe, sate şi cătune presarate în toate regiunile Italiei, din nord în sud şi de la est la vest, constituie dovada ca tradiţiile, ospitalitatea şi normalitatea nu au fost nicicînd uitate. Amatorii de preparate culinare, iubitorii de natură, victimele modei, cei care tînjesc după soare şi mare, cu toţii vor găsi în Italia un loc pe gustul lor.

16 septembrie 2014

Poeticul caligrafiat de filologia profesorului Gheorghe Reabţov

   Orice poet adevărat poartă în suflet neapărat icoana durerii – o afirmau şi strămoşii noştri latini doar că într-o altă formulă, iar profesorul, omul de litere, savantul, poetul Gheorghe Reabţov, cu toate ipostazele numite în primul rând, nu este o excepţie, când, trăind trecutul, îl acceptă ca modelare a prezentului, dar şi a viitorului, mărturisind: “Mă doare clopotul de-aramă, / Mă doare bobul din ţărâne, / Mă doare mustul de la cramă / Şi grinda caselor bătrâne”... Este vorba de durerea ce s-a maturizat împreună cu el (“Mă doare soarele ce-asfinte / Mă dor izvoarele ce seacă”), dar care rămâne o oglindă a duioşiei cu imaginea răscolitoare a originii (“Mă doare dorul după mama / Mă doare dorul după tată, / Mă doare prispa ce mă cheamă / La casa noastră-ngîndurată”) spre imensa durere care devine cuvânt (“Auzi cum curg silabele din mine? / Cum zguduie arterele-n tumult? / Născute de-nălţimile divine – / Poemuri de acum şi de demult?...”) revigorat de aripile indirijabile ale emoţiei ce alimentează (“Să muşti din poezia mea vreodată / Ca dintr-un măr bibleic, interzis, / Fecioara mea sub stea netulburată, / Sedusă doar la margine de vis...” (Auzi cum curg silabele....?)) ale cărei aripi fâlfăie spre înaltul unor infinituri, poposind în imaginile de nedescris devenind pastelul vieţii, dramatic decor, dar color, urmărit de “O umbră” ce rămâne suverana vîrtejului fiorilor - de ieri cu pasul spre mâine (“O umbră de fantome – / Un cârd frumos de ciute – Aleargă-n umbra serii / În goana lor cea iute”. Este vorba de umbra unor ani care, “ghicind răcoarea apei / sub ierbile răscoapte” şi “topindu-şi setea-n unde”, îi va menţine legănaţi de unda ce atinge cu demnitate puntea “tăcută şi cuminte”, dincolo de care “Pădurea e-n veşminte / Din stele de cristal. / Încet răsare-n coarne / O lună de coral”. Şi va fi luna acestor “ciute” – anii – “cu ochi de nestemate”, această bogăţie rămânând splendoarea faptelor eului ce trăieşte patriotismul ca pe cea mai senină clipă a vieţii (“Când ziua se stinge şi noaptea mulatră / Mă-ncolăceşte ca un balaur, / În inima mea port focul din vatră / În policandre scumpe de aur”), străin clipei de groază în faţa “balaurului” care este Cronos cel neîndurător. Or, ar fi vorba şi de o demascare a acestei treceri în timp protejată de lumina de la rădăcină (Din cer lumina curge-njos / Şi bolta îşi destramă norii), peisaj în care apar cocorii ce se identifică cu imaginea ciutelor, ca legământ păstrat de cele două dimensiuni – Cerul şi Pământul – între care “îmbobocesc în zare zorii”, garant al luminii ce nu poate fi risipită în zadar, toate fiind taxate de o asumare a grijii pentru izvor.
   De fapt, poezia lui Gheorghe Reabţov este o cupă cu apă de izvor ce ţi-o întinde ca să-ţi sorbi cu ea neliniştile, când incertitudinea devine neprietenă în descifrarea limbajului de a fiinţa în cadrul sacrificiului: „Ce zice oare-n limba lui?/ ce tril frumos din piept revarsă?- /Pe jumătate-l înţeleg, / Când fug spre el cu gura arsă...(Izvorul); poezia lui Gheorghe Reabţov sunt rafale de bucurie ce-ţi răvăşesc dorinţa de a trăi, alimentând-o cu zicerile de dor purificatoare pentru neamul românesc exprimate de un limbaj al deschiderii („În mine, înspre ziuă / se deschid / Ferestrele, precum un pom în floare, / Şi când pornesc spre oameni / sau spre schit / În braţe şi în suflet / duc un soare (În mine))”; poezia lui Gheorghe Reabţov este o adiere a gustului de copilărie ce-ţi alintă bucuria de a trăi, este o siguranţă că patriotismul este arborele cu rădăcinile în ea (Să intri-n ea ca într-o catedrală, / Nerespirând, Descoperit. Desculţ. / Şi-n ora liturghiei săţi asculţi / Măreţul imn lansat pe verticală), este o sete continuu de a lega infiniturile cu nerăspunsul mistuitor în glas la întrebarea „De unde vin şi cine sunt ”. Cu viză de reşedinţă în „ţara mea de rime”, ea, acestă patrie măreaţă a cuvântului, l-a lăsat ofrandă ploilor abundente ale „tainei unui gând” care îi dau în vileag imaginea în „Autobiografică”: „Am stat măreţ în neclintire, / Sfântul adevăr mi-a fost un scut, / Fiindcă între ură şi iubire / Un al treilea drum n-am cunoscut!.
    Scrisul poetic caligrafiat de filologia profesorului Gheorghe Reabţov („am muiat peniţa-n rouă / şi-am frânt inima în două...”) şi-a acceptat botezul în roua dimineţilor pe cele două maluri ale inimii („O, sete flămndă-aplecată spre ape, / Cu buzele inimii foarte aproape...”) între care raţiunea îşi cântă gloria, ca argument că „ Gândurile mari pornesc din inimă” ( zisa lui Vauvenargues). Această dulce povară a unui moştenitor, demn de a-şi marca cel mai lung-scurt traseu – „de la inimă până la gând”, este cernută de dorul sublim departe de temerea „când n-or mai fi în lume / nici dubii, nici dileme”, tăinuind un act în care „inima mea o citeşte pe a ta” şi care nu acuză „provocarea” „bărbaţilor” (ce) strigă-n gura mare: „Femeile-s o provocare!”. Acest dor ţesut în suflet românesc îşi prezintă şi alte ipostaze prin rugi spre şansa de a mai fi („Mai dă-ne, Doamne, dacă mai poţi, / O şansă sub dangăt de clopote”), dar şi prin revolta întru descătuşare a unui neam: „Opreşte exodul, ţară de hoţi / Iuda să nu mai râdă în hohote”. Este ceea ce îi rosteşte sentinţa: om viu, poetul Gheorghe Reabţov.

 Lidia GROSU

12 septembrie 2014

TRĂIND PE PAGINI DE CARTE...

  
Biblioteca "L. Rebreanu" a petrecut o zi interesantă şi plină de surprize împreună cu vizitatorii  Trolleybook – lui. Bibliotecarii au îndemnat vizitatorii să intre în Trolleybook, unde au oferit mai multe informaţii despre acest proiect și au răspuns la întrebările puse de vizitatori. Pe parcursul zilei am încurajat persoanele pentru a citi şi răsfoi orice carte pe care o doresc, iar copiilor le-am propus să deseneze, să coloreze și să participe la diverse activități.
  A fost prezentată expoziţia de carte cu genericul "Liviu Rebreanu - un nemuritor al scrisului românesc", moderatoarea, prin comentariile respective, aducînd în actualitate, cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la trecerea în eternitate a scriitorului, pe acel a cărui operă mereu rămâne de fapt actuală. În continuare, liceenele de la Liceul "G. Călinescu", însoţite de profesoara de limbă şi literatură română Cristina Godea, s-au bucurat de prezenţa poetei Lidia Grosu, care a venit cu câteva cărţi dintre cele editate anterior, dar şi cu "Lumina golului", un volum de poezie bilingv român-francez, care a fost lansat în cadrul Salonului Internaţional de carte din 01.09.2004. Poeta a susţinut un dialog, le-a vorbit despre poezie, despre semnificaţia acestei arte şi importanţa omului de a trăi şi în alte dimensiuni - cele ale tuturor artelor, care îl ajută să depăşească problemele şi evenimentele, mai puţin vesele, ce îl ţin în suspans într-o societate mereu în tranziţie la economia de piaţă. Elevele s-au bucurat de un recital de poezie, iar în final au primit cadou cîte o carte cu autograful autoarei.
  Prin ce se măsoară bunătatea? Nu atât prin dăruirea unor banițe de grâu unul altuia, ci prin trăirea sentimentului de frăție care stimulează grija de aproapele pentru care trebuie să ne doară mai mult ca pentru noi. Cu alte cuvinte, un act de bunătate neapărat trebuie să dea naștere altuia, iar multitudinea acestora va da naștere doar unei gândiri pozitive pe care se ține lumea... Acestea au fost comentariile după lecturarea, în cadrul ”Trolleybook-ului”, a basmului minunat ”Doi frați”, grupul de copii având posibilitatea să se cultive la școala de calitate pe care ne-o oferă cartea prin intermediul celor maturi.
    „Completează imaginea!” a fost denumirea atelierului de creaţie pentru cei mai mici participanți, copiilor distribuindu-li-se câte un desen în care lipsea câte ceva din totunitarul propus, astfel antrenându-le spiritul de observație. 

11 septembrie 2014

PATRIA ESTE SUFLETUL MARE AL ACTUALEI ŞI VIITOARELOR GENERAŢII

  "Nu pot vedea ceva mai dulce decât Patria", afirma Tucidide. Opinia participanţilor în
activitatea cu  genericul "Cu drag de Patrie" a fost identică cu cea a adevăraţilor cetăţeni ce se vor liberi într-un stat democratic. În cadrul întîlnirii, copiilor li s-a vorbit despre Ziua de proclamare a Independenţei din 27 august 1989, despre proclamarea Limbii Române ca limbă de stat a RM, despre primul preşedinte  Mircea Snegur, ales prin vot unanim de către cei adunaţi în PMAN...
   Rugaţi să redea chipul Patriei prin pictură, elevii au redat diferit, dar distinct sentimentul de patriotism. De un succes aparte şi de aplauzele colegilor s-a bucurat  Oleg Onea, care a imprimat patriotismul în desenul său prin imagini dragi fiecăruia dintre noi şi care urcă la scara naţionalului, aici înscriindu-se clopotniţa, soarele veşnic, cetatea, specificul naţional prin dansul a doi tineri îmbrăcaţi în haine naţionale.. "Atît timp cît sunt tineri ca voi, ţara noastră, limba, neamul, istoria nu vor muri niciodată", a apreciat moderatoarea acestei activităţi, înmânând premii tuturor participanţilor, de premiul mare bucurându-se cel ce l-a meritat - Oleg Onea... 
  

10 septembrie 2014

O LIMBĂ MAI FRUMOASĂ NU EXISTĂ...

 
  "Limba este întîiul mare poem al unui popor", afirma filosoful, poetul Lucian Blaga. Subiectul respectiv, cu genericul "Limba -  fagure de miere", a fost abordat de către cititorii bibliotecii chiar în ajunul sărbătoririi celei de-a 23-a aniversări din ziua adoptării Declaraţiei de Independenţă (emisă în 1991) şi a Constituţiei (emisă în 1994), prin care Limba română a devenit limba de stat a Republicii Moldova. Copiii au primit în dar din partea bibliotecii cîte o insignă cu tricolor. A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Moldova. Moderatoarea i-a activizat pe copii, care s-au dovedit a fi bine documentaţi, cînd au fost întrebaţi cine sunt autorii versurilor şi a muzicii Imnului de stat, aceştia răspunzând într-un glas: Alexei Mateevici şi Alexandru Cristea.
     În continuare a fost lecturată istorioara "Limbile lui Esop", potrivit căreia filosoful, fabulistul grec ar fi fost rugat de stăpînul său să cumpere de la piaţă ceva ce e mai bun şi ceva ce e mai rău în lume. Şi în primul, şi în al doilea caz Esop i-a propus bucate preparate din limbi, accentuînd că limba este organul adevărului şi raţiunii, dar şi mama gîlcevilor şi izvorul războaielor, fapt ce ne obligă să fim foarte atenţi în atitudine faţă de cei din jur. În continuare, tinerii iubitori de cuvânt au intervenit cu un recital de poezie, declamând versuri însufleţitoare din  creaţia  lui Gr. Vieru, D.Matcovschi, L.Lari, N.Dabija. 

29 august 2014

PISICILE: FELINE FĂRĂ DE CARE VIAŢA UNUI COPIL ESTE INIMAGINABILĂ

Pentru a lărgi spaţiul acestei teme, moderatoarea a propus un dialog în cadrul acestei întîlniri. Cartea Pisici mari şi mici a fost binevenită pentru iubitorii acestor animăluţe gingaşe, blânde şi foarte apropiate de casa omului despre care  au aflat multe lucruri interesante. Bunăoară, "Au pisicile 9 vieţi"? Ne este prieten sau duşman? Cum îşi întemeiază  familia lor? Care sunt cele mai răspândite rase? Care sunt pisicile celebre? Lecţia a incitat dorinţa picilor de a afla şi alte lucruri interesante, care,  departe de a fi poveşti, informaţia utilă le-a  devenit tot atât de dragă precum întîmplările cu personajele din basmele îndrăgite. Această interactivitate  susţinută şi ca dialog, i-a "divulgat" pe copii şi ca parte iniţiată, fiecare intervenind cu anumite detalii în descrierea pisicii, astfel  lărgind diapazonul de cunoaştere suplimentară reciprocă bazată pe practica de a le îngriji.

26 august 2014

TROLLEYBOOK-UL : BUCURIA VACANŢEI

Vizitatorii trolleybookului în data de 23 august s-au bucurat de surprizele lecturii, de misterul pe care îl ascunde o legendă, dar şi de bucuria de a deveni un tot unitar cu acest mister. Legenda trandafirului, autoare Marcela Mardare, a fost lecturată de către bibliotecară, care a susţinut un dialog cu cei curioşi de a ...sesiza gustul sărat al lacrimilor unui tânăr îndrăgostit, îndurerat de  absenţa iubitei, care, dându-le frâu liber, căzătoare pe  tufe de mărăcini, se transformau în trandafiri. Aceştia poartă un nume dublu cu numele fetei pe care o iubea - Rozalia- ,şi doar ghimpii au rămas să poarte pentru totdeauna simbolul durerii ce protejează frumuseţea interioară. Cei incitaţi de Enciclopedia pentru copii au devenit volens-nolens "martori ai
descoperirilor", participând la prezentarea cărţii Invenţii, a cărei capitole,  de la "Primele unelte", "De la piatră la metal", "Navigând spre necunoscut", "Să vedem mai bine", spre "Instrumente muzicale", "Zburând spre cer" până la "Înregistrarea sunetului şi a imaginii", "Pământ şi spaţiu" s-au aflat în suspans, dorind să se afle cât mai aproape de fenomene, evenimente care au schimbat cursul lumii numit progres..."Uneşte punctele!" au fost rugaţi picii care au demonstrat  capacitatea de a vedea imaginea şi ingeniozitatea de a o evidenţia pe fondal, unind punctele esenţiale pentru a o scoate în evidenţă.
 În cadrul atelierelor de creaţie copiii s-au străduit să facă aplicaţii cu imaginea florii soarelui, iar origami, ca întotdeauna, a avut tendinţa de a-l descoperi pe cel cu o fantezie de invidiat, fapt apreciat de "juriul", care a fost loial cu toţi participanţii şi doritorii "de a păşi cu dreptul".
 Trollebook-ul este termenul însuşit de copii şi trăit nu doar din perspectiva iniţierii în artele lumii, ci şi ca  recunoştinţă din partea lor manifestată prin diverse forme faţă de neobositele bibliotecare. Aşadar, nota obţinută de  organizatori a fost cea maximă - una dintre vizitatoare a desenat o inimă şi le-a  dăruit-o în semn de recunoştinţă pentru contribuţia acestora de a-i face pe cei din jur să savureze din clipele minunate irepetabile... 

25 august 2014

MACHIAJUL NUD: echilibru armonios între cerinţa şi necesitatea de a fi

O femeie superbă este acea care are grijă să-şi sublinieze frumuseţea şi să se redescopere, având la îndemână o trusa de machiaj ce o va face irepetabilă în fiecare zi. Or, a-ţi sublinia trăsăturile printr-un ten îngrijit care iradiază în jur numai lumină, sănătate şi iubire de viaţă înseamnă a ţine mereu uşa deschisă spre visele roze, realizabile de altfel, în care te simţi... admirată şi dorită.
"Machiajul... Este o lecţie de a-ţi sublinia frumuseţea şi a rămâne mereu un mister, este o rigoare a timpului", susţin iniţiatorii proiectului ORA DE FRUMUSEŢE, lansat în cadrul bibliotecii şi realizat de Ana  Creţu, care adună în jurul ei tinerele doritoare de a-şi marca nu doar atitudinea pentru frumuseţea exterioară, dar şi tendinţa de a-şi manifesta caracterul, sentimentele prin nişte simple ştrihuri de fiecare zi.
În cadrul primei ore, profesoara le-a vorbit "elevelor" sale despre machiajul nud, care este nu altceva decât modestie şi simpleţe exprimat de culorile pale  ce redau naturaleţe şi vigoare.
"Numic suplimentar", sugerează susţinătoarea  proiectului, orice detaliu este important în crearea  unui echilibru armonios între cerinţele modei şi personalitatea fiecărei domnişoare...

18 august 2014

Băieţelul din Coliba Albastră de Spiridon Vangheli

Cartea BĂIEŢELUL DIN COLIBA ALBASTRĂ de scriitorul Spiridon Vangheli este nouă apariţie editorială ce conţine 5 compartimente cu titlurile: Băieţelul din coliba albastră, În ţara lui moş Crăciun, Al cui e soarele?, Candela lui Ştefan cel Mare, În ospeţie la Făt-Frumos.
Băieţelul din coliba albastră este o părticică din planeta albastră pe care, pe an ce trece, o explorează, o cunoaşte, o admiră, o protejează pentru a o păstra pentru toţi copiii viitorului. E lumea de care ne pătrundem şi din care face parte tata şi mama, sora şi fratele, soarele şi drumul, livada, tractorul, râul, noaptea, pădurea, grâul, vântul...Cu alte cuvinte, autorul confirmă faptul că noi suntem parte a  fenomenelor, lucrurilor, fiinţelor  despre care trebuie să cunoaştem  şi să le păstrăm în lumina frumosului.
Parte a Colibii Albastre sunt şi sărbătorile de Crăciun. În aceste zile, din ţara lor nordică înaintează moş crăciunii care vin să-şi împartă darurile tuturor acelor care îi aşteaptă cu cântece şi poezii. Aşa crede Guguţa lui Spiridon Vangheli, aşa cred toţi copiii şi nu  este cazul să le spulberăm visele copilăriei. Pentru că Moş Crăciun există şi el cere o pregătire mai specială a tuturor...
Coliba albastră îl găzduieşte şi pe soare. "Al cui e soarele?" "Al meu", zice  puiul de graur. Dar este oare aşa cum gândeşte el? În căutarea unui răspuns,  puiul de graur va efectua o călătorie pentru a se convinge în cele din urmă că soarele este al tuturor celor care locuiesc în "coliba albastră", inclusiv: rândunica, râul, copiii, fluturii, livada de caişi, grâul, harbuzăria -tot şi toate au nevoie de razele soarelui cel bun...
"Candela lui Ştefan cel Mare" este un elogiu istoriei neamului, dar şi cultivarea calităţilor sufleteşti, trezirea la copii a sentimentelor înălţătoare de patriotism, de iubire de neam, Ţară şi limba maternă...
 "În ospeţie la Făt -Frumos"  este vizita unui vis frumos de către fiecare copil care îşi crează o lume prin el, de care nu se poate despărţi viaţa întreagă. Pentru că fiecare personaj pozitiv întîlnit este unul frumos ce nu se doreşte învins şi predominat de rău. Aşadar, el devine model şi devine lumea ta în care te simţi bine şi doreşti să o păstrezi şi pentru alţii.

                                                                                                                      

14 august 2014

Trolleybook: relevanța lecturilor de vară

 Proiectul  Trolleybook, anunțat de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” încurajează la lecturi și susținere a valorilor, propunând “îmbinarea utilului cu frumosul”  şi organizarea eficientă a timpului liber.
Un timp fără timp a propus Biblioteca "L. Rebreanu" în data de 3 august în cadrul Trolleybook-lui organizat. Duminica a devenit cu atât mai interesantă şi plină de surprize, cu cât vizitatorii acestui Trolleybook  s-au arătat a fi demni  de valorificarea informației oferită de către bibliotecari, fiecare dintre cei interesați primind răspuns la toate întrebările adresate.
   Pe parcursul zilei, prietenii cărții au avut parte de clipe minunate, oferindu-li-se posibilitatea să citească şi să răsfoiască orice carte solicitată. Copiii s-au arătat a fi binevoitori față de natura înconjurătoare, redând cu ajutorul culorilor emoțiile lor şi prin picturile interesante, dar şi prin participarea  la diverse  activități. Astfel, pentru lectură  a fost propusă povestea cu tîlc Tatăl şi cei zece feciori de Alexandru Mitru.
Subiectul a provocat discuții aprinse între copii. „Relația părinți-copii trebuie să fie una bazată pe marea iubire. A iubi părinții înseamnă a te sacrifica pentru ei”, au susţinut ei. Copiii au subliniat îndeosebi despre comportamentul neadecvat al protagoniştilor în atitudinea față de părintele lor, aceştia meritând condamnarea şi sancţionarea prin detestare, micii cititori propunînd alte căi de soluționare în relația copil-părinte, demne de Decalog.
La concursul  Cea mai frumoasă poezie participanţii şi-au demonstrat talentul de recitatori, cei mai buni bucurându-se de premii, dulciuri, iar concursul de erudiţie Spune, dacă ştii a fost pentru toți surpriza surprizelor, participanţilor oferindu-li-se deplina libertate de a se pronunţa şi a învinge prin răspunsuri ingenioase şi rapide. Au fost citite ghicitori interesante, care necesita gîndire profundă şi un răspuns prompt, cei mi activi bucurîndu-se de micile atenţii ce le-au provocat bucurii mari.